God Assistans

God Assistans erbjuder assistanstjänster i hela landet. Startat utifrån ett personligt engagemang vill God Assistans göra positiv skillnad i människors liv, både för kunderna och de anställda. Personlig assistans är ett arbete där lyhördhet och respekt för individen är viktigt, något som genomsyrar kommunikationen.

Uppdrag

Webbdesign, copy, sociala medier

JennyDrakenlind_20180612_0296_WEB_1500px

Att arbeta med ett assistansbolag gör oss ödmjuka och ger perspektiv på vardagen, och det har gett oss insikt om hur viktig personlig assistans är. 

Med respekt för individen och lyhördhet kring behoven har vi skapat ett innehåll i bild och text som sätter tonen för all kommunikationen med kunden.

En kommunikation som ska passa mottagare som har viktigare saker för sig än att leta information på nätet.

Två målgrupper, en sida

God Assistans har två målgrupper, dels kunderna men också assistenterna. Båda är lika viktiga och behöver lättillgänglig information på ett ämne som kan vara både personligt och utlämnande. Att kommunicera med båda dessa kräver öppenhet och känsla för detaljer.

ga_mobil_322x692px_2.jpg
Telefonskärm

Webbdesign som verkligen når fram

Hemsidan är navet i kommunikationen och länkar samman kunderna och assistenterna. Där finns information om tjänster och erbjudanden kring personlig assistans, lättillgängligt och överskådligt. God Assistans sida är ett bra exempel när form som lyfter budskapet, tar hänsyn till mottagaren och på sitt eget sätt räddar världen.

godassistans.se

Flera case