top of page

Hugos stiftelse stödjer ideella organisationer och personer som arbetar med fritidsaktiviteter för barn med funktionsvariation. Stiftelsen stöttar även skolprojekt kring inkludering och bemötande av barn som avviker från normen.

Hemsidan är en varm och inbjudande plats där stiftelsen berättar om sitt arbete. Men det är också ett sätt att samla in pengar till verksamheten.

Stiftelsen är med och arrangerar Glädjeruset vilket förkroppsligar stiftelsens arbete och mål: Glädje i rörelse och gemenskap för alla. Glädjeruset, loppet där alla får vara med på sina egna villkor.

Hugos Stiftelse

Uppdrag:

Logotyp, grafisk profil, webbdesign, copy och sociala medier.

Mikael och Anna Nordmarks liv tog en oväntad vändning när deras son Hugo föddes. Hugo föddes med en ovanlig och allvarlig hjärnskada. Men i och med Hugo insåg de att många barn med funktionsvariation inte får samma möjligheter till en meningsfull fritid som andra barn. Hugos Stiftelse startades för de barnens skull.

Nya hemsidan gör det lättare att bidra.

Den nya hemsidan vill visa på den värme och gemenskap som finns runt oss. Den vill visa hur stor betydelse aktivitet och rörelse faktiskt har för en ofta bortglömd grupp barn och ungdomar.

Men framförallt vill den uppmana människor att engagera sig och bidra till stiftelsen så att flera barn och ungdomar får möjligheten till ett aktivt liv.

In och skänk en gåva du med: hugosstiftelse.se

bottom of page