top of page

Grafisk profil - behövs det verkligen?

En grafisk profil visar hur ett företag ska kommunicera visuellt. Profilen är en guide för hur företagets logotyp, typsnitt, bilder, ikoner och färger ska användas. Med hjälp av den kan alla medarbetare, samarbetspartners och konsulter kommunicera på ett sammanhållet sätt. Företagets identitet blir tydlig och det råder inga oklarheter för kunderna om vem som kommunicerar.

Stora företag kan nog behöver nog en, men inte vi.


Det är lätt att tro att bara stora företag behöver en grafisk profil. Men det är minst lika viktigt för det lilla företaget. En grafisk profil "håller ihop" ditt varumärket, så det ser ut och låter likadant var era målgrupper än möter er. Tack vare detta blir kommunikationen snabbare, mer seriös och stärker varumärkets identitet som blir lätt att känna igen.


Profilen behöver inte vara omfattande, men att visa hur logotypen ska användas samt ange typsnitt och färger är en bra grund. Du kan även addera illustrationer, bildspråk och presentationsmallar. Stora företags grafiska profiler innehåller allt från hur de kommunicerar i sociala medier till dekorationer i lokalen eller på fordon. Allt för att kommunikationen skall hänga ihop och ge ett starkt och samlat intryck av företaget.


Den grafiska profilen håller ihop företaget


Ibland känns allting rätt, som att bilderna alltid varit där och färgerna är helt i harmoni med företaget. En stor del i detta är att det finns en genomtänkt grafisk profil som hjälper medarbetarna att producera material som är just rätt för deras verksamhet. De följer den grafiska profilen i allt de gör. Detta ger en professionell helhet som skapar förtroende och igenkänning.
Hur ser er grafiska profil ut?


Kanske har ni inte haft tid att fokusera på just detta. Eller så har er profil blivit lite daterad. Nya beteenden bland dina kunder. Därför rekommenderar vi att ni ser över er grafiska profil med jämna mellanrum och justera den stilmässigt så att känslan är den ni vill förmedla. Så att ni ser ut och uppfattas som ni är och i linje med ert erbjudande. Kanske behövs det bara mindre justeringar, såsom en ny färg eller lite nya bilder. Eller så kan ni behöva göra ett omfattande omtag av hela profilen. För visst vill ni synas och nå ut med rätt känsla?


Hör av dig om du vill prata om grafisk profil, färger och typsnitt som kan föra din talan.Opmerkingen


bottom of page