Glädjeruset

Ur glädjen att springa och utmaningen i att alla inte är välkomna till alla lopp föddes Glädjeruset. Mikael Nordmark och hans son Hugo, som föddes med en allvarlig hjärnskada, älskade att springa tillsammans. De ville dela glädjen med andra och letade efter ett lopp där alla fick delta på sina egna villkor. Till Glädjeruset är alla välkomna och överskottet går till bra saker för barn och ungdomar med funktionsvaritation.

Uppdrag

Logotyp, grafisk profil, webbdesign, copy, sociala medier

Glädjeruset handlar om glädjen i rörelse och att se alla deltagare som superhjältar. En positiv anda som genomsyrar hela kommunikationen.

Hemsidan och loppet vill ge stöd, uppmuntran och inspiration till alla barn och ungdomar som har en funktionsvariation. Något som är viktigt för oss också. 

Alla får vara med och alla kan vara med, på sina egna villkor och därigenom göra något bra för andra. Självklart springer vi också loppet. Hänger du på?

Ny hemsida

Den nya hemsidan fokuserar på glädjen i rörelse, gemenskapen loppet skapar och att alla får vara med.
En samlingsplats för information kring loppet och inspiration för ett liv i rörelse.

laptop_mockup_740x480px.jpg
Bärbar dator

En hemsida som inspirerar

Form har ett språk där typsnitt, färger och bildval förmedlar inte bara en känsla utan också ett budskap. För vårt arbete med Glädjeruset blev det extra viktigt att formen är inbjudande, inspirerande och inkluderande. 
gladjeruset.se

Flera case